Honorar og vilkår

Projekter skal have en varighed på min. 10 timer og max 40 timer

Uddannelsen/institutionen/projektholder får 60% af både kunstnerhonorar og startbeløb refunderet.
Kunstnerens aflønning er 350,- kr i timen + et startbeløb på 2.500,-
Aflønningen er for arbejdstiden på skolen/projektet. Dvs. hvis kunstneren starter undervisningen kl. 8.00 og er færdig kl. 13.00 tæller det for 5 timer.
Startbeløbet er tiltænkt forberedelsemøder og evaluering af projektet.

 

Befordringsgodtgørelse

UMMK yder befordringsgodtgørelse på 2,- kr. pr. Kørt km.

Er kunstneren bosat længere væk, forventes det at vedkommende har mulighed for bolig i Nordjylland i projektperioden. UMMK refunderer, efter aftale, transporten til Nordjylland.

Udbetaling af honorar og refusion

Udbetaling af honorar og befordringsgodtgørelse til kunstneren skal ske senest 4 uger efter at projektet er afsluttet. Vær opmærksom på at skolen / institutionen / projektet I første omgang skal udbetale hele beløbet til kunstneren.

Når uddannelsen/ institutionen / projektet har lavet en evaluering på UMMKs hjemmeside udbetales refusionen snarest.

Aftalebetingelser

Aftalen kan I princippet ikke opsiges, kun efter aftale med UMMK. UMMK kan opsige aftalen såfremt UMMK konstaterer at aftalen ikke anvendes I overensstemmelse med formålet for "Unges møde med kunsten"