Marieke Louise C Breyne

  • Unge 15+

Jeg er en belgisk kunstner, der bor i Danmark. Jeg arbejder som performer, kunstfacilitator og kurator af læringsmiljøer.

Læs mere

Hvem er jeg?

Som performer er jeg mest involveret i sanselige interaktive sceneværker. Disse er ofte stedsspecifikke, langvarige og tværfaglige (cross-over med skulpturelt arbejde eller nye medier). Jeg samarbejder med danske grupper som Sisters Hope, Carte Blanche, White hole Theatre, Tindrum Productions. Som kunstfacilitator introducerer jeg grupper til performative strategier. Ofte er deltagerne ikke-professionelle eller nye kulturudøvere. Jeg har arbejdet i meget forskellige kulturelle sammenhænge med forskellige aldersgrupper: grundskolebørn i Østrig, universitetsstuderende i Sydafrika, unge i Congo, teaterproducenter i Storbritannien, seniorer i Belgien, osv. Som kurator udvikler jeg muligheder for kunstnere og kulturudøvere til at udveksle praksis og refleksioner. Jeg har erfaring med at producere (overordnet organisering og dramaturgisk disposition) og selve værtskabet (facilitering af sessioner og ledelse på gulvet) af sådanne møder. For eksempel: Siden 2013 har jeg organiseret åbne laboratorier med medstifteren af den europæiske gruppe 'Apaya Network'. (https://www.facebook.com/ApayaNetwork/). Jeg har koordineret flere internationalt Erasmus + finansieret projecter, som har til formål at bygge bro mellem (unge og mer etablerende) socialarbejdere og teaterproducenter. Og jeg er host for residencies organiseret på Lundø (med lokal og europæisk økonomisk støtte). (www.nyskaben.com)

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg kan tilbyde workshops/seminarer om interaktive forestillinger og fysiske eller sensoriske performative strategier. Disse kunne være indledende og fokusere på nogle fremgangsmåder, der er almindelige i sensoriske scenearbejder, som ‘flocking”, ”blind guiding” og ”inhabiting a space”. Eller de kunne være mere detaljerede og stedsspecifike. For at give to eksempler. I år udviklede jeg workshops om: - "En sensorial udforskning og kortlægning af et nabolag": gennem strategier, der anvendes i sensoriske forestillinger, udforsker vi og kortlægger et specifikt område. Vi skaber små installationer i området for at give forbipasserende mulighed for at opleve området på en ny måde. - “En kropsliggjort forskning i vores forhold til den smertefulde fortids offentlige arv”: Først undersøger vi et bestemt sted / en statue. Spørgsmålene er: Hvad gør dette sted ved mig? Hvad ved vi om dette sted? Føler vi anderledes med dette sted efter at have delt 'historiske' fortællinger? Vi undersøger potentialet i vores kropslige tilstedeværelse i det offentlige rum ved at placere os selv på stedet og bruge vores kroppe som statuer og skaber med vores krop / kroppe en 'modstatue'. Jeg er også meget klar til at udvikle nyt arbejde. Jeg har været i adskillige samarbejdsstrukturer, og jeg elsker at støtte kreative processer. Jeg kan hjælpe på produktionssiden eller være - på gulvet - en mentor for unge kreative mennesker, hjælpe dem med at være kritiske og på samme tid igen og igen gøre dem opmærksomme på hvordan deres tilstedeværelse og bidrag til samfundet har en værdi der ikke kan undervurderes.