Camilla Brogaard

Professionel performance kunstner & formidler. Jeg arbejder i krydsfeltet mellem koreografi, filosofi, embodied research & somatisk terapi.

Læs mere

Hvem er jeg?

Mit navn er Camilla Brogaard (hun/hende) og jeg arbejder professionelt som performance kunstner, formidler og underviser. Foruden min universitetsuddannelse i koreografi er jeg cand.mag. i filosofi (Aarhus Universitet) og arbejder også som somatisk coach. Med udgangspunkt i en kontinuerlig udforskning af både samklangen og friktionen mellem disse vidensfelter orienterer min kunstneriske praksis sig nysgerrigt mod omsorgsarbejde, somato-etiske problemstillinger, affektivitet og den "sociale (institutionaliserede!) krop".

Hvad kan jeg tilbyde

Som underviser og formidler har jeg solid erfaring med at arbejde med unge mennesker. Mit arbejde (omend det er projekt-, performance- eller workshopsbaseret) er altid kropsligt forankret––altså somatisk orienteret––og relationsskabende. I samarbejde med de unge søger mit arbejde dermed at frembringe: - Æstetiske/sansebaserede oplevelser. - En kropsforankret forståelse af fællesskaber og deres dynamikker. - Udvidet nysgerrighed på vores relation til det mere-end-menneskelige (samt etiske overvejelser herom). - Kropslige erfaringer af nærvær, medfølelse og forbundethed.

Projektbilleder