Mads Peter Bilde

I OPUSS kæmper vi for, at kulturen får værdi for de unge i og omkring Dronninglund.

Læs mere

Hvem er jeg?

Jeg er en 19årig dreng, der bor i storskoven ved Dronninglund. Jeg brænder for at skabe en mangfoldig ungekultur, hvor kunst, musik og litteratur skal have en plads på lige fod med sporten. Min rolle i kulturlivet er som formand i den frivillige ungdomsorganisation OPUSS. Denne blev startet i efteråret 2021 og har til formål at bidrage til at skabe et rum for kulturel udfoldelse og fælleskab. Det sidste 1,5 år i OPUSS har givet mig en bred viden om foreningsdrift, koncertafholdelse, fondsøgning mm. Udover det elsker jeg kommunikation til bands/spillested samt salg af projektet til lokale samarbejdspartnere og sponsere. OPUSS har mødelokale i loftet af Fredensgadecentret i Dronninglund, og i stueetagen er der et stort rum, vi bl.a. har brugt til fællessang. Kontakt mig, hvis du har ideer til projekter for unge i Dronninglund området, vil samarbejde med OPUSS eller vil have del i OPUSS erfaringer med afholdelse af koncerter, kunstudstillinger mm. for unge.

dorfvej 66
9330 Dronninglund

Hvad kan jeg tilbyde

I OPUSS tilbyder vi de unge i Dronninglund området et alternativ til det klassiske sportsliv. Vi stræber efter et ungdomsliv, hvor man kan være sig selv, have egne holdninger og gå egne veje. Ved at præsentere de unge for en bred vifte af kultur vil vi inspirere og hjælpe de unge med at finde deres vej. For OPUSS er kulturen fokus for det sociale ungdomsliv. OPUSS er en almennyttig, frivillig organisation, der forpligter sig på at være relaterbar for alle unge i området. Vi skal skabe et rum, hvor alle har plads og lyst til at være - og ingen skal forsøge at være noget de ikke er. Samtidigt skal det rum, OPUSS skaber, være et præstationsfrit rum. Man skal kunne komme i OPUSS uden at skulle gøre sig til en del af fællesskabet, men blot være en del fra det øjeblik man træder ind.