Jakob Lundbye

Jeg er god til at organisere, lede og strukturere kulturprojekter. Har gennem Ung Kult kontakt til mere end 50 ungekulturmiljøer i DK.

Læs mere

Hvem er jeg?

Jeg har 10 års erfaring indenfor arbejdet med ungekultur, engagement, civilsamfund, unge-drevne fællesskaber og demokratiudvikling. Jeg har både været 'udøvende' og frivillig kulturskaber, været ansat som projektleder i en kommune samt i dag netværksleder i Ung Kult. Ung Kult er et landsdækkende fællesskab for unge kulturskabere. Vi faciliterer netværk, binder kulturskabere sammen og giver dem mulighed for at erfarings- og vidensudveksle. Mit overordnede mål er at sikre en forankring og levedygtighed af ungekulturen, så unge helt derude lokalt har mulighed for at skabe og tage del i kulturfællesskaber - ung-til-ung. Buzzwords om mig er: mod, handlekraft, kreativitet, idérigdom, personlighed, ild, engagement. Democracy Engineer, Community Builder, Human Connector

Skovgade 17
7900 Nykøbing Mors

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg kan hjælpe unge-fællesskaber, unge-kulturforeninger og unge kulturskabere med at få retning på deres projekter. Jeg kan hjælpe dem med at få løftet og boostet deres projekter, så de ikke bare bliver idéer i skuffen, men så de reelt får flyvehøjder og bliver ført ud i livet. Jeg har stor kontaktflade til det etablerde kunst- og kulturliv, herunder fonde, som er dem, der sidder med pengene. Jeg kan fx hjælpe helt konkret med at udforme et stærkt koncept og en stærk fortælling rundt om jeres projekt, så det kan blive stort og levedygtigt.