Amanda Markussen

Jeg er Amanda, tyve år. Min nuværende beskæftigelse er skole, som er en HF, beliggende i Thy.

Læs mere

Hvem er jeg?

Udover landsdækkende HF kutyme, bliver jeg på den HF jeg går på, belært en del andre spændende færdigheder. Det er blandt mange ting sådan noget som naturforståelse, kreativitet på mange forskellige måder, og hvordan vi kan ændre daglige vaner til mere bæredygtig levevis. Sammen med 70 andre mennesker fra min HF bor jeg på et kollegie, og de inspirerer mig + integrerer mig i kulturelle arrangementer. Min yndlingsting er at engagere mig i kulturen, så derfor vil jeg gerne bidrage med mine evner!

Hedegaardsvej 59
7755 Bedsted - Thy