Giv mig ord! - Dramatikværkstedet

I et forløb på 6-8 undervisningsgange vil et hold af unge forfatterspirer fra hele Nordjylland prøve kræfter med den dramatiske genre. I løbet af dette forløb vil deltagerne udvikle kortere dramatiske tekster. Disse fremføres ved en reading, hvor elever på TGK-teater grundkursus iscenesætter og fremfører teksterne.
Dramatikholdet mødes med teatereleverne på TGK flere gange undervejs i forløbet og i forberedelsen af den afsluttende reading. Her vil de lære af hinandens arbejde og få forståelse af dramatikerens og skuespillerens forskellige perspektiver i en teaterproces. De vil selvfølgelig også lære hinanden at kende og skabe nye relationer for fremtidige samarbejder.
Desuden arrangeres en fælles studietur eller et teaterbesøg.

Aalborg Kulturskole er ejer af projektet ved TGK-koordinator Anne Sofie Thomsen. Projektet udføres i samarbejde med Aalborg bibliotekerne ved Jørgen Dissing og Aalborg Teater ved chefdramaturg Jens Christian Lauenstein Led.
Undervisningen af holdet af dramatikere vil foregå hos Aalborg bibliotekerne. Aalborg Teater vil bidrage til at sammensætte undervisningsforløbet og finde egnede undervisere i dramatik samt være vært for visningen af de færdige stykker.

Dramatikerholdet vil opleve, hvordan deres tekst får krop, når en skuespiller fortolker karakteren, og skuespileleverne på TGK vil træne deres evne til at fortolke og arbejde med dramatisk tekst og øge deres forståelse for, hvordan dramatik kan fungere som et grundlag for skuespillerens arbejde.

Movethyvation

Movethyvation er en danseoplevelse over fem dage, som skal give unge mennesker indblik i dansens vidunderlige og uendelige verden. En gratis danseuge som åbner op for nye oplevelser, og hvor de unge bliver præsenteret for dansestilarter inden for urban, moderne og kreativ dans.
Sammen med to andre dygtige dansere, vil vi give de unge undervisning hvor de både lærer nye trin, og udvikler deres eget bevægelsesrepetoire, men også give dem redskaber til hvordan de selv kan gå på opdagelse, udvikle ideer og skabe bevægelse og koreografi. De unge vil på den måde blive inddraget i en kreativ proces og dermed også komme til at føle ejerskab over det færdige produkt. Vi vil gerne udfordrer tanken og ideen om hvad dans og bevægelse er, og hvordan det udføres. Kan man danse uden musik, kan man danse andre steder end i et lokale, og kan man danse uden et spejl? – ja, ja og ja. Vi skal undersøge og være nysgerrige på, hvad der sker med vores kroppe og bevægelser i mødet med hinanden, det rum vi bevæger os i, hvordan rummet og
genstande kan påvirke os, hvordan vores følelser kan påvirke vores bevægelser, og hvordan vores bevægelser kan påvirke vores følelser – og igen hinanden. Det er vigtigt for os som undervisere, at skabe et trygt miljø, og møde de unge i øjenhøjde. Processen er hele tiden det som vil være i centrum, så vi kommer væk fra hovedet og ned i kroppen, og husker værdien i at få lov til at få plads til fordybelse i et kreativt laboratorium og bare være til, frem for hele tiden at tænke på et
resultat. Noget de unge så ofte ellers støder på, i denne præstationskultur som vi lever i, i dag.


Thy er specielt kendt for sin smukke natur og omgivelser, og netop dette vil vi udnytte ved at lave ”site specifik dance art”. Site specifik- kunst er en kunstform som udspringer fra et bestemt sted.
Det kan være en bygning, et træ, en trappe el. lign. Kunstneren tager højde for placeringen under planlægningen af sine tanker, eller i processen, så kunsten og omgivelserne går op i en højere enhed og sammen skaber kunstværket. I dette tilfælde vil dansen og bevægelserne altså blive en del af omgivelserne, og omgivelserne blive en del af dansen og koreografien.

Vi vil arbejde ud fra tre steder i Thy:
- Klitmøller strandpromenade
- Fyret ved Nørre Vorupør
- Kanonbrønden, Hanstholm bunkermuseum.

Vi vil dog have base i Thisted i ”Kulturrummets” danselokaler, hvor vi vil træne indendørs om formiddagen fra kl. 10-12 og tage ud i naturen til de specifikke steder om eftermiddagen indtil kl. 16.00. Dansen og koreografierne som vi får skabt, vil samtidig blive filmet og blive samlet til en dansefilm. Kortfilmen skal kunne forevige projektet, og dermed også kunne ses, opleves, og nå ud til mange andre.

NORD(OP)LYST - dialoger om samtidskunst i Nordjylland

I perioden januar til august 2020 har vi, Kamilla Mez, Rikke Ehlers Nilsson og Sofie Zehngraff, gennem formatet NORD(OP)LYST - dialoger om samtidskunst i Nordjylland - taget initiativ til at facilitere en række møder på forskellige lokaliteter i Nordjylland. Her vil unge kunstinteresserede blive præsenteret for lokale kunstfaglige og på den måde blive introduceret til en dialog omkring samtidskunstens mangeartede fænomener og problematikker. Sammen har vi udviklet et format, der tager deltagerne igennem det nordjyske (kunst)landskab med i alt ti events, hvis forskellige temaer i forlængelse af hinanden skaber et samlet billede af samtidskunsten.

Vi står bag formatet, fordi vi har observeret, at der lige nu er et stort behov for at skabe nye kritiske møder på tværs af den regionale kunstscene. Formatet skal give den unge kunstner inspiration, viden, hjælp og støtte til at udvide sit netværk, ligemeget om kunstneren er i opstartsfasen, halvvejs eller tæt på at have formuleret sin praksis fuldt ud.

På baggrund af disse overvejelser ønsker vi at skabe en platform, hvor lokalt udøvende kunstnere og kunstner-grupperinger har mulighed for at åbne op for deres praksis og dele ud af deres erfaringer. Vi vil derfor arrangere en serie åbne dialogmøder af samtalesalon-karakter (de specifikke tiltag beskrives nærmere i programmet nedenfor). Dialogmøderne beror sig desuden på en oprigtig nysgerrighed for at skabe nye forbindelser mellem forskellige kunstinstitutioner i Nordjylland og det unge kunstneriske vækstlag.

Vores mål med NORD(OP)LYST er at styrke vækstlaget til at stifte længerevarende bekendtskaber, til opnåelse af værktøjer til at udnytte det store potentiale, der findes indenfor kunsten i regionen og endelig at hjælpe vækstlaget til at kunne stå på egne ben. Vi vil skabe plads til at lære af hinanden, da vi mener det er vigtigt at udveksle ideer og hjælpe hinanden til, hvordan man kan arbejde med kunst fremadrettet. Ved at involvere de unge i dialogen og også trække på de kulturelle kræfter, som ligger udenfor Aalborg, vil vi bane vejen for nye, gunstige dialoger i det nordjyske, der forhåbentlig kan føre til, at flere unge nordjyder får modet til at vælge en kunstnerisk karrierevej til.

Vi har valgt at benytte samtalesalonens format, da det giver mulighed for at få de unge i tale, men også kan understøtte, at deres stemmer bliver hørt. Hvert event består af et oplæg af en fagperson, hvis valgte emner efterfølgende diskuteres i mindre grupper, hvor samtalen modereres af en moderator. Afslutningsvis samles der op på det hele samtalen i fællesskab.

Vi har planlagt forløbet, så man enten kan deltage i alle events eller nøjes med at plukke enkelte samtaler ud, men stadig få en masse ud af det. De forskellige events vil vare mellem 2 og 3 timer.

 

Urban Graffiti School

Urban Graffiti School er kreativt lærings forløb, som strækker sig fra Marts - November i 2020.
Det vil køre som en fast workshop i forslået hverdag ugentligt (2 timer af gangen, efter skole tid). Her vil holdet kunne varetage imellem 5-25 elever, som har mulighed for at komme fast eller som “drop in” alt efter ønske.
Workshoppen vil primært foregå i GAME Streetmekka Aalborg’s streetart rum, dog vil nogle opgaver være “ud af huset” og foregå rundt omkring i det offentlige rum. Mange af de børn & unge der kommer i GAME Streetmekka Aalborg, kommer fra udsatte boligområder og mødes på tværs af alder, kultur og social baggrund.
Feks. Kunne det være en mur i Aalborg øst i en lokal klub eller være at dekorerer åbningsvognen til det internationale karneval’s parade.
Holdet vil komme igennem forskellige genre og teknikker inden for “Urban Art”, heriblandt Streetart, stencil, oldschool graffiti og paste-up.

LAND ART LAB Naturen møder kulturen på kanten 

Thy Højskole vil gerne få unge væk fra skærmene, ud i naturen og vække i de skabende kræfter vi alle har indeni. Gennem workshops, her kaldet labs, vil vi opdyrke talentet i Thy. Når du går på stranden og får øje på et stykke drivtømmer, et strandet spand eller en samling bundgarnspæle på fjordbrinken, har du så tænkt på at lave kunst med det?

Med LAND ART LAB vil Thy Højskole i samarbejde med en lokal land-art kunstner og ekspert i historisk byggehåndværk for at styrke unge i at komme fra tanke til landskabskunst.

Vi skriver os ind i historien med land art i Hanstholm. I 2015 blev Nordjyllands internationale land art-festival LAND SHAPE afholdt med kunstnere fra ind- og udland. Vi vil bygge videre på historien ved selv at udvikle de kreative talenter i Thy.

Al land art skal laves af materialer, der findes i Thys natur. På strandene, i skovene, på havnen eller brugte byggematerialer, som vi giver nyt liv.

LAND ART LAB afsluttes med en fernisering på Thy Højskoles grund på skrænten i Hanstholm, hvor deltagernes værker rejses som en permanent kunstinstallation. Skrænten ligger på kanten af Danmarks største vildmark, Nationalpark Thy og med udsigt ud over Vesterhavet.

Håndværk – kunst – kulturarv – nøjsomhed er nøgleordene for LAND ART LAB.

Projekt: Vækstlag 9000

Projekt: Vækstlag 9000 har udfoldet sig i perioden december 2018 – juni 2019, og er et initiativ der skal styrke Aalborgs kunstneriske vækstlag. Gennem forskelligeartede events, der giver unge kreative aktører i Aalborg mulighed for enten at improvisere indenfor deres eget felt, eller vise det de kan gennem en lille optræden, har vi skabt en platform for udforskning og udfoldelse af kreative kræfter. De kunsteriske genrer vi arbejder med er: Dans, Performance, Poetry Slam, Grafisk kunst, Musik (både solo og bands) og Interaktive Digitale Medier. Det var Projekt: Vækstlag 9000’s mål at skabe en grobund for det kreative vækstlag, og målet er nået på følgende punkter:
- Projekt: Vækstlag 9000 er nu kendt som Aalborgs vækstlagsscene og –organisation.
- Projektet har på vækstlagsplan åbnet op for samarbejder på tværs af kuntsneriske discipliner i Aalborg.
- Projektet har skabt en platform for kreativ udfoldelse
- Projektet har gennemtført 8 events på 8 måneder og engageret: 39 kunstnere, 4 institutioner, 8 fotografer, 345 publikummer.
Da projektet har mødt stor opbakning er det Projekt:Vækstlag 9000’s vision at fortsætte arbejdet med at fremme og kultivere Aalborgs kunsteriske vækstlag og udvikle vores eksisterende koncepter, Cross Art Live og OnStage. Der er indgået stærke samarbejder med Teater Nordkraft, der yder støtte i form af professionel sparring og teknik og BlokX, som er vores talerør til de unge mellem 14 og 24, og som samtidig har givet os en fysisk ramme for projektets fortsatte udvikling.

OPEN DATA SCHOOL - FUTURE UTOPIAS

 

The educational program will consist of approximately 7 different modules over the course of 2020. The modules will take place in different locations in Northern Jutland with about half of them being in or near Aalborg, and the other half taking place in the region. About every 6 weeks, the f.eks. team will make a new educational module about different themes, including:

-Artistic and Creative Self-Organization
-A Commoning Practices Workshop
-Writing as Art/Art as Writing (Artistic/Cultural/Creative Writing Exercises)
-Performing Spaces/Performing Genders/Performing Others Discussion
-Ecological and Artistic Interactions – Walking towards Culture (A walking/performance Exercise)
-Art, Architecture, Nature, and Public Spaces module
-Entering the Void - Art and the Municipality, the University, and Businesses (A seminar on working outside of the white cube with new partners).

Each module will be co-organized by the f.eks. and will feature several artists related to the f.eks. main program and its soon to launch event program – Open Data School, with other artist participants curated by f.eks. as well. Each educational module will be approximately 3 hours long (depending on the particular event). Each education module will use different formats, depending on the desired outcome, including workshops, open dialogues, writing exercises, discussion formats, on-site walks, locations visits, mind mapping exercises, among many others, etc. These modules will be scheduled and situated to take place around and in relation to other f.eks. projects and events. Each educational module will be organized around a contemporary art theme as well including:

-The Role of Art in Public Spaces
-Socio-Economic, Geo-Political, and Eco-Issues
-Utopianism, Urbanism, and Anthropocene Dialogues
-Art and Spatial Politics, Art and Gentrification, and Commoning Practices
-Socio-Anthropological issues including Gender and Migration politics
-Regional, National, and International perspectives
-Working on site - Working in Context

For more information about the f.eks. platform: https://f-x.dk

Aalborg Art Hour 2020

 Aalborg Art Hour opstod som et pilotprojekt i 2019, hvor hovedtitlen var “Break the Routine“, - det betød for de involverede kunstnere at bryde rutinerne og give nordjyderne en unik mulighed for at opleve kunstens sprog i nye sammenhænge. Det var et velbesøgt event i Aalborg, hvor de mange involverede havde en god oplevelse og evalueringens output har betydet, at projektet søsættes igen onsdag d. 30. september 2020.

Aalborg Art Hour #2 “Now” er et synergiprojekt igangsat og ledet af Tine Pejstrup fra og Wilma Walther-Hansen fra UngAalborg. De professionelle kunstnere og medskabere af projektet består af 10 nordjyske kunstnere/grupper bla. en trio/kvartet fra Aalborg Symfoniorkester, lydkunstner Vibeke Falden, danser Gitte Foldager, jazzmusiker Kenneth Dahl Knudsen, billedkunstner Thomas Dausell, danser Sandro Masai, Kunstpionererne fra Kunsthal Nord, kunstner Nina Rose Markvardsen og Alberte Husted Larsen fra Projekt Vækstlag 9000 , 1 skuespiller fra Teater Nordkraft samt 3. stop fra Gug fra Aalborg Teater. Derudover vil drama, ballet- og billedkunstelever fra Aalborg Kulturskole, teaterelever fra UngAalborg, Budolfikoret samt elever fra udvalgte skoler og gymnasier i kommunen deltage. De forskellige performances vil foregå i Musikkens Hus, Utzon Centret, Nordkraft, Kunsthal Nord, Aalborg Zoo, Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen, 1000Fryd, Kunsten og Klaverstemmeren. Der inviteres til gratis fællesspisning i ungdomskulturhuset Blok X i Karolinelund på selve dagen kl 18.

Gennem et undervisningsforløb med 1 kunstner, 1 lærer og 1 gruppe elever skabes en performance ud fra en fælles titel:“Now” Aalborg Art Hour #2 - hvad dette tema indebærer skal de involverede kunstnere sammen definere på en workshopdag fredag den 29. november 2019. Undervisningsforløbet planlægges af kunstneren og den tilknyttede underviser til elevgruppen. Elevgruppe og kunstner er sammensat, så de udfordres af hinanden. Eksempelvis kan dramaelever blive koblet på en billedkunstner, billedkunstelever på en danser, balletelever på en lydkunstner osv.

Aalborg Art hour har fællesskabet i kunsten som værdigrundlag, ved at skabe et samarbejde kulturinstitutionerne imellem, som skal kulminere i et stort event, der involverer hele byen. Gennem eventet ønsker vi at synliggøre de forskellige led i den kunstneriske fødekæde i Aalborg. På baggrund af det vil vi opfordre og støtte til lignende kulturelle aktiviteter, og involvere flere Aalborgensere i kulturen. Eventet vil blive livestreamet på de sociale medier, af unge fra UNgAalborgs mediehus Station 10. Livestreamingen kan som digitalt indslag i de individuelle performances lokke flere unge til at blive involveret i kulturen, som måske i forvejen ikke har kendskab til mulighederne i Aalborg. Gennem nysgerrighed og involvering i de forskellige performances, kan de opleve et nyt og anderledes alternativ til aktiviteter i hverdagen. Publikum (unge, familier, ældre) kan gå fra kulturinstitution til kulturinstitution samt opleve de forskellige performances gennem livestreaming. Formålet er, at nordjyske børn og unge får mulighed for at stifte bekendtskab med det Aalborgensiske kulturliv og derigennem opnå deltagelsesmuligheder.
At bryde vanerne og sætte kunsten i nye rammer, vil forhåbentlig skabe en positiv forstyrrelse i hverdagen for både publikum og deltagere. Titlen “NOW” lægger op til elementer af improvisation og eventet vil på denne måde understøtte en kunstnerisk undersøgelse af performativt nærvær og følelsesmæssig involvering. Samtidig danner eventet også ramme for en social oplevelse. Gennem en fælles sanselig erfaring danner eventet derfor ramme om en æstetisk, autentisk og social oplevelse.

AAU er desuden involveret i projektet med studerende fra musikuddannelsen og Kunst & Teknologi. Som led i deres 4. semesteropgaver om performance og produktion på musik og 6. semesteropgaven (bachelorprojektet) på Kunst og Teknologi, involveres grupper af studerende i at designe performances i samarbejde med de tilknyttede kunstnere. Desuden vil vi inddrage 1-2 praktikanter fra Kunst og Teknologi i arbejdsprocessen omkring selve Art Hour som kultur event.

 

*For mere information henvendes til projektets hjemmeside: www.aalborgarthour.dk