Rosanna Børsting Sørensen

Hvem er jeg?

Mit navn er Rosanna Børsting. Jeg er passioneret omkring vores nordiske rødder, som jeg finder gennem folkedansen og -musikken. Jeg har i mange år spillet musik og opdagede i mine teenageår vidunderet bag vores folkemusik i Danmark og vores nabolande. Jeg er medarrangør af Nordisk Dans Aalborg, hvor formålet er at bringe unge og studerende sammen om nordisk musik og dans. Derudover er jeg medstifter af foreningen "Folk for Aalborg" som ønsker at igangsætte flere projekter der præsenterer ungdommen for vores nordiske traditioner. Herunder har jeg været med til at starte en folke-jam op, som nu er blevet til en fast månedlig ting. Her jammer vi på tværs af alder og niveau.

Hvad kan jeg?

Jeg kan arrangere spille- og danseworkshops, jamssessions, baller og lignende samt være danseinstruktør og musiker. Jeg er god til at organisere og have overblikket. Dertil har jeg erfaring som SoMe-ansvarlig.

Hvad vil jeg?

Jeg vil gerne udbrede kendskabet til nordisk folkemusik blandt unge. At mødes gennem musikken og dansen er utroligt dyrebart og unges møde her har et stort potentiale til at bevare den nordiske kulturarv. Jeg vil derfor gerne bidrage til at skabe et meningsfuldt samlingspunkt for unge med musikken og dansen i fokus.