Mark Mulvad

Hvem er jeg?

Jeg er 19 år, HHX-studerende, Selvstændig videofotograf og filmmager her i Nordjylland. Jeg Ejer firmaet, Nordland Medie. Jeg har lavet Reklamefilm, Dokumentar og kortfilm. Jeg er også en del af Den Nordjyske Filmskole (filmmaskinen), samt medlem af Kultur bevægelsen, ”Und Kult Mors” hvor jeg sider i Styregruppen- Nærværet.

Hvad kan jeg?

Jeg vil kunne Producerer dokumentarfilm, om dit kunstprojekt. PR video til de sociale medier for at få en større bevågenhed omkring dit projekt eller. være med til at lave Videokunst Og Videomateriale, i forbindelse med dit kunstprojekt.