Jakob Lundbye

Hvem er jeg?

Jeg har i mere end otte år været engageret i et hav af kulturprojekter. Jeg har været med i URT, startet DemokraTour og søsat en række demokratiprojekter, hvor jeg har haft unges involvering og deltagelse som centrum. I dag, 2022, er jeg en del af Ung Kult, hvor jeg arbejder med at skabe DK's største netværk for unge kunst- og kulturskabere.

Hvad kan jeg?

Jeg kan skrive fængende tekster. Jeg har overblik. Jeg kan connecte de retter personer. Jeg påtager mig gerne ordstyrreroller. Jeg engagerer mennesker om projekter og giver dem de idelle rammer for at de kan skabe.

Hvad vil jeg?

Der skal være ungdomshuse i alle kommuner i landet - eller i hvertfald miljøer, platforme eller konkrete steder, som understøtter unges kulturelle skaberkraft og idérigdom. Når unge sætter kulturprojekter i gang, er det ikke bare til gavn for dem selv og andre unge; det er i høj grad også til gavn for det lokalsamfund, de er en del af, fordi det skaber udvikling. Jeg tror, at ungdomsskoler er en smule outdatet. Jeg tror, vi skal til at skabe nogle nye rammer, hvor unge i højere grad SELV er med til at definere fællesskabet og projekterne (ung-til-ung). Mange unge på ungdomsudd. savner fællesskaber. Her kan kulturlivet, hvor unge har høj indflydelse, vise vejen. Jeg vil arbejde for dén nye struktur.