Bertram Bailey

Hvem er jeg?

Mit navn er Bertram Bailey. Jeg er 17 år gammel, og kommer fra Nordjylland, nærmere sagt Aalborg. Min store passion er film, hvor jeg lige pt. også arbejder fuldtid indenfor selvsamme branche. Det startede i sin tid med, at jeg som 12-årig fik en væsentlig interesse for film- og tv-branchen . På daværende tidspunkt udarbejdede jeg små sketches, der senere hen blev lagt op på YouTube. Sådan fortsatte det indtil jeg i 9. klasse startede på efterskole. Her stiftede jeg bekendskab med fundamentale filmiske værktøjer, som kun øgede min interesse yderligere. I forlængelse heraf, dannede det grobund for den seriøsitet og respekt jeg i dag tillægger mit arbejde angående film. Jeg er sidenhen droppet ud af gymnasiet for at forfølge min store passion, film. MIN DAGLIGDAG? Den daglige gang tager sit udspring i HOUE FILM, som er et film firma. På nuværende tidspunkt har jeg også et samarbejde med JONAS TOGO, i København, hvor jeg pendler over cirka 1-2 gange om måneden. UNG KULT - FORENING Kultur i vores senmoderne samfund tillægger jeg stor værdig og interesse, hvorfor jeg har startet en forening op, med formålet om at videregive kultur til det unge segment. Dog er jeg kun medstifter, og ejer hele UNG KULT sammen med Malte Houe.

Hvad kan jeg?

Jeg er medlem af HOUE FILM, som er et ungdomsproduktions selvskab, og medstifter af UNG KULT, som skaber kulturtilbud for unge af unge!

Hvad vil jeg?

Jeg ville rigtig gerne forklare hvem/hvad jeg kan inden for filmkunsten. Jeg ville rigtig gerne give min viden og erfaringer videre til ungdommen! Min største drøm er, og skulle instruere min helt egen film!