Alberte Husted Larsen

Hvem er jeg?

Jeg er 24 år og snart færdiguddannet fra Art & Technology på AAU. Jeg har så længe jeg kan huske været fascineret af teater og performance, og de muligheder der ligger i den nærhed og direkte kontakt teatret tilbyder. Jeg har arbejdet indenfor et bredt felt af performance, der inkluderer både klassisk teater, musical, ballet, installationer og sensorisk teater, og har derigennem opbygget en god grundviden samt en kæmpe appetit og nysgerrighed på hvad teatret kan byde på i fremtiden.

Hvad kan jeg?

Mit interesseområde er primært scenografi og det performative rum. Jeg er meget interesseret i, hvordan teatret kan fascilitere møder mellem mennesker og skabe indtryk og oplevelser der rækker ud over eller tilmed ind i den daglige rytme. Mine kompetencer ligger i høj grad inden for design, fremstilling og undersøgelse af teatrets æstetiske sider, samt det at integrere oplevelse og perception i disse designprocesser.

Hvad vil jeg?

Min drøm er at teatret bliver et mere åbent møde mellem mennesker, og ikke bare et sted vi går hen for at slå hjernen fra. Udover det går jeg aktivt ind i at invitere den danske ungdom til at have en stærkere relation til teatret - og at den nordjyske scene bliver en demokratisk institution der kan tilbyde de unge alt det de ikke kan finde på Netflix, og som måske rækker dybere ind i virkeligheden. Mit mål er på længere sigt at advokere for at de unge i højere grad bliver hørt når det kommer til performance og teater i Nordjylland, og føler at teatret ikke er noget, der ligger uden for deres rækkevidde.