Velkommen til Kulturstarteren
Med Kulturstarteren kommer du hurtigt fra idé til handling.

Du søger online gennem det elektroniske ansøgningsskema, og får svar på din ansøgning inden for en måned. Kulturstarteren har mulighed for at give delvis bevilling.

Du kan søge Kulturstarteren hvis

- du er mellem 14-25 år
- du er bosat i en af de 11 nordjyske Kommuner
- projektet afholdes indenfor de næste 6 måneder                                  
- dit projekt inddrager andre unge
- projektet relaterer sig til kunst - forstået i den bredest mulige forstand

Kulturstarteren

Kulturstarteren ønsker at hjælpe jer på vej
- Gymnasieeleven der elsker at danse og vil lave et event med en balletinstruktør

- Erhvervskoleeleven der gerne vil skabe en jernskulptur på torvet sammen med andre unge

- Guitarfyren, der holder sabbatår og gerne vil lave en ikke kommerciel upcomingkoncert

- Veninderne der vil have poetry slam til Sæby

- Den frivillige ungdomskultur

- Nybegyndere og amatører, der normalt synes det er svært at ansøge fonde

- Små “her og nu”-projekter

- Den alternative ungdomskultur

- Tværkunstneriske projekter

Hvad kan pengene ikke bruges til? 

- driftudgifter herunder husleje, udgifter til løn og administration mv. Du kan dog godt søge om penge til honorarer og tariffer

-  projekter af partipolitiske, religiøse eller diskriminerende karakter

-  private projekter, som kun kommer ansøger til gode 

-  projekter som er afholdt forinden  

-  projekter der er iværksat af uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis semesterprojekter og eksaminer 

-  erhvervelse af udstyr. Du kan dog godt søge om midler til leje af udstyr.

 

Mentorfunktionen

Kulturstarterens mentorfunktion vil først og fremmest være at hjælpe projektet godt på vej og sørge for at processen lykkes. En anden opgave for mentoren er at løfte det kunstneriske niveau. Måske er det lige det, der skal til, for at dit projekt kommer ud over rampen!

Du kan enten forespørge en af de kunstnere der er oprettet i vores kunstnerkatalog eller du kan skrive i din ansøgning at du gerne vil have en mentor og ønsker hjælp til at vælge den rette.

Lydkunstner Morten Poulsen om mentorfunktionen:  

”Jeg har selv haft fornøjelsen af at have mentor, som jeg benyttede til at få indspark til mine ideer og til evaluering af min kunstneriske praksis. Forløbet med mentoren gjorde at jeg fik tiltro til mit eget potentiale, og var lige præcis dét skub fremad som jeg behøvede.”

Det er muligt at få op til 10 timers mentorhjælp til dit projekt.

Taksterne til mentorer, som ikke skal medtages i dit ansøgte beløb er 350,- kr/timen, udbetalt som honorar efter projektet er afsluttet.