Saul Zaks

Musik, Performance, Andet

Hvem er jeg?

Mit navn er Saul Zaks og jeg er en Grammy Award Nomineret dirigent bosat i Århus som har indtil den 1. november 2016 været dirigent for Syddansk Universitets Symfoniorkester og Kammerkor i 16 år, og dirigent for Musikstuderendes Kor ved Aarhus Universitet. I dag er jeg kunstnerisk leder og dirigent ved tre anerkendte musikfestivaler i Wien: Summa Cum Laude www.sclfestival.org; Misatango Festival www.misatango.com og Classical Music Summer Festival Vienna http://www.concerts-austria.com/summer-festival-vienna. Derudover samarbejder jeg løbende med organisationen Distinguished Concerts International New York som dirigent med koncerter i Carnegie Hall, Lincoln Center og Walt Disney Hall i Californien www.dciny.org . I 2006, og efter talrige opgaver med DR Radiokor, har jeg været nomineret til P2 Prisen for Bedste Klassiske Indspilning sammen med DR Symfoniorkester og Kor (CV vedhæftet).

Hvad kan jeg tilbyde?

Det musikalske fællesskab kan repræsentere ethvert fællesskab og de værdier, der gør sig gældende i orkestrets sammenspil, kan skabe refleksioner over, hvad der er væsentligt i et sundt og godt fællesskab – i menneskers liv generelt og i børns i særdeleshed. Tanken bag Dirigent i børnehøjde er en workshop for børn og unge om skabelsen af sunde fællesskaber med trivsel. En workshop om at forebygge mistrivsel og mobning ved kunsten at lytte og mærke og med musikken som kraftfuldt billede på netop dette. Dirigent i børnehøjde er også en workshop, der giver børn og unge redskaber til at være aktører i og medskabere af det sunde fællesskab. Dette kræver egenskaber, som er rigt repræsenteret i det musikalske ensemble. Egenskaber som: evnen til at lytte, mærke, sanse og fornemme, hvad der er på spil. Evnen til at hvile i sig selv samt fornemme de andre omkring sig. Det handler altså både om at være i stand til at skabe det gode fælles og også til at mærke sig selv. Indholdet På workshoppen møder de unge det professionelle musiske ensemble bestående af såvel instrumentalister som sangere samt dirigenten. Ungerne lytter til levende musikeksempler fra den klassiske musik og inviteres til at reflektere med om, hvad der sker, når de enkelte musikeres toner fletter sig sammen og bliver til musik. Hvad sker der? Hvordan kan musikken bliver så fin og smuk? Hvad kræves der? Hvilken rolle har dirigenten? Hvordan reflekteres dette til deres egen verden i de fællesskaber, de færdes i? De unge instrueres i og inviteres til at dirigere musikken og mærker den kraftfuldhed, der ligger i at blive en del af musikken. At man med en enkel tilgang kan blive en meget betydningsfuld del af helheden.