Maria Nadia

Musik

Hvem er jeg?

Jeg er en kunstner, som arbejder interdisciplinært, det betyder at jeg arbejder på tværs af kunstformerne: lydkunst, performance, poesi, dans (koreografi) mm. Min faglighed bygger på stemmen, jeg kommer fra skolen Cathrine Sadolin Complete Vocal Technique, som går meget metodisk tilværks og beskæftiger sig meget med en kategorisering af stemmens lyde. I min kunstneriske praksis er der altid et akademisk/teoretisk perspektiv som ligger til grund for den research der sker før en performance, eller et stykke musik bliver komponeret: udfaldet er aldrig 100% akademisk, i stedet bliver det formgivet til en form for "poetisk teori" igennem sangtekster, spoken-word, performance-lectures mm. Ved siden af mit eget virke som selvstændig kunstner, så har jeg et kompagni med min partner, hvor vi laver performance-installationer og performance-gigs.

Hvad kan jeg tilbyde?

Et performativt foredrag (performance-lecture). Vi ser på performancekunsten i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv: Fra ca. 1970-2019.  Hvordan afspejler performancekunsten/performance-teatret sig i samfundet op til i dag? 

Kan performancekunsten gå ind og undersøge, hvorfor mennesker handler som de gør i sociale kontekster og har den potentiale til at rykke ved vores moralske kompas?

Da jeg ikke er kunsthistoriker, men udøvende performance-kunstner, så vil jeg inddrage performative elementer undervejs. "performance-lecturen" kan bl.a. kombineres med en workshop i performancemetoder efterfølgende. Jeg er også åben for at vi kan udvikle et projekt i fællesskab, omfavner gerne ideer og kombinerer disse med mine kompetencer og viden.