Laura Mazanti

Arkitektur

Hvem er jeg?

Jeg er arkitekt, og har i mange år haft min egen tegnestue i Nykøbing. Jeg har været med til at tegne mange forskellige bygninger. Men jeg bruger også en del tid på undervisning fordi det er sjovt og vigtigt, og fordi jeg elsker børnenes (- og de unges-) umiddelbare måde at arbejde på.

Hvad kan jeg tilbyde?

Gennem arkitekturen kan man skabe sin egen verden. Unge mennesker som arbejder med deres egne rumlige projekter kan jeg tilbyde sparring og kritisk dialog. Hvad vil vi? Hvor er vi på vej hen? Hvad skal der til for at komme videre? De spørgsmål skal besvares både kunstnerisk og praktisk. Og samtidig skal det være sjovt; det vigtigste arbejdsredskab er nysgerrighed.