Hvad koster det?


Honorar og vilkår

Projekter skal have en varighed på min. 10 timer og max 40 timer
Ansøger får 60% af både aktørhonorar og startbeløb refunderet.
Den unge kulturaktørs aflønning er 130,- kr i timen + et startbeløb på 1.000,-
Aflønningen er for arbejdstiden på skolen/projektet. Dvs. hvis den unge kulturaktør starter undervisningen kl. 8.00 og er færdig kl. 13.00 tæller det for 5 timer.
Startbeløbet er tiltænkt forberedelsesmøder og evaluering af projektet.

I kan finde mere information om hvordan man laver aftalen med en ung aktøre her.

 

Befordringsgodtgørelse

UMMK yder befordringsgodtgørelse på 2,- kr. pr. kørt km. i Nordjylland.
Er den unge kulturaktør bosat udenfor Nordjylland, forventes det at vedkommende har mulighed for bolig i Nordjylland i projektperioden.Udbetaling af honorar og refusion

Udbetaling af honorar og befordringsgodtgørelse til den unge kulturaktør skal ske senest 4 uger efter at projektet er afsluttet. Vær opmærksom på at ansøger i første omgang skal udbetale hele beløbet til den unge kulturaktør.

Når ansøger har lavet en evaluering på UMMKs hjemmeside udbetales refusionen snarest derefter.

 

Udbetaling af honorar og refusion

Udbetaling af honorar og befordringsgodtgørelse til den unge kulturaktør skal ske senest 4 uger efter at projektet er afsluttet. Vær opmærksom på at ansøger i første omgang skal udbetale hele beløbet til den unge kulturaktør. Når ansøger har lavet en evaluering på UMMKs hjemmeside udbetales refusionen snarest derefter.
 

Aftalebetingelser

Aftalen kan I princippet ikke opsiges, kun efter aftale med UMMK. UMMK kan opsige aftalen såfremt UMMK konstaterer at aftalen ikke anvendes I overensstemmelse med formålet for "Unges Møde Med Kunsten".