Sarah John

Performance, Scenekunst, Andet

Sarah John
Hvem er jeg?

Mit arbejde er funderet i publikums fænomenologiske oplevelser af verden. Fokus er på de forskellige sensoriske elementer f.eks. lys og mørke, teksturer, dufte, lyd, samt egenskaben af performeres nærvær og tilstedeværelse. Værkerne er deltagerbaseret – inviterer folk til at finde deres plads i værket, til at se, udforske, lege, opdage, bygge og omorganisere. Alle elementer er specialdesignet til at drage publikum med ind i poetiske, legende og dybtfølte refleksioner over virkelighed – den verden som omgiver os. Metodisk koncentrerer mit arbejde sig om kunsten at lytte - et lille men fundamentale indre skift, der består i at skærpe ens opmærksomhed, åbne ens nysgerrighed og være tillidsfuld og legesyg. Det handler om det, vi som mennesker må gøre, hvis vi vil bevæge os i mod det som vi ikke kender. Det kan f.eks. være et spørgsmål, vores omgivelser, et andet mennesker, en kreativ proces eller vores eget selv. Jeg er interesseret i, hvordan man kan facilitere, forme, skabe intime møder og en meningsfuld kontekst for samvær, der gør det muligt for os at opdage os selv, hinanden og verden.

Hvad kan jeg tilbyde?

De værktøjer jeg typisk benytter mig af, når jeg leder sådanne processer er: Større virkelighed (Bigger Reality): En filosofisk tilgang, der bevidst peger på det faktum, at vi er del af en langt større og mere mystisk virkelighed end vi faktisk er i stand til at begribe, og at denne virkelighed er samskabelse – den forandrer og udvikler sig alt afhængigt af hvordan vi begriber den og relaterer til den. Leg: Lystige, let tilgængelige fysiske lege, som gør det muligt at opleve hvilken frihed (til at skabe, eksperimenter, og afprøve ting) som kan opstå med begrænsninger og regler. Hvordan legen kan frembringe en følelse af fællesskab og af at være tilstede – være spontant, ansvarsfuld og stå til rådighed. Fysiske øvelser: Rammer for kollektiv improvisation, som muliggør fysiske møder, forhandlinger, samt at træne det at lytte til hinanden og det rum som er i mellem os. Kreativ samtale: Fokuseret samtale, hvor opmærksomheden rettes mod indholdet af samtalen og dennes kvaliteter, hvor man taler ud fra ens egen oplevelse i øjeblikket. Jeg ser mit arbejde (både processen og slut resultaterne) som en aktiv og aktivistisk træningsplads, der kan være til at skabe et mere nysgerrigt, følsomt, ansvarsfuldt, tilgængeligt, modigt og samskabende samfund.