SKAB - Skagen Skaberværksted I/S

Billedkunst, Design

Hvem er jeg?

Hej! Vi hedder Anna og Stine og vi står bag SKAB - Skagen Skaberværksted. Stine er uddannet Designleder fra Kolding Designskole og indehaver af Designstue Skagen. Anna er kunstner, kunsthistoriker og akademiuddannet tegner fra designskolen på Designmusem Danmark. Vi har begge to erfaring med undervisning i design for børn og unge på blandt andet Designmuseum Danmark, Designmuseum Næstved og i Ungdomsskole-regi. Vi er begge to tilflyttere til Skagen og har her fundet hinanden, og med en fælles passion for design og undervisning til børn og unge har vi sat SKAB – Skagen Skaberværksted i verden. Skaberværkstedet er et kreativt rum for børn og unge, hvor vi laver forløb, kurser og workshops til børn og unge med design og designprocesser i fokus.

Hvad kan jeg tilbyde?

Vi tilbyder både længere og kortere forløb og kurser samt workshops til unge. I alle forløb kommer de unge igennem de forskellige trin i en designprocess og får indblik i farvelære, formgivning, materialekendskab med videre. Forløbene tager udgangspunkt i de unges egne liv, men vil også relatere sig til de unges videre liv og andre fagområder, hvor en designertankegang også har sin berettigelse. Vi søger med dette forløb at give de unge konkrete redskaber til at arbejde kreativt, men vi vil også gerne vise, hvordan en designtankegang kan lukke op for flere perspektiver på vores omverden.