Mette Mailund Strong

Billedkunst, Landart, Andet

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet grafiker og billedkunstner, medlem af BKF og har i mere end 20 år undervist børn og unge i billedkunst og taget dem med på rejser i de kreative, æstetiske læreprocesser, hvor jeg bl.a. har ladet mig inspirere meget af “Reggio-Emilia-metoden”
I min egen kunst har jeg en undersøgende og eksperimenterende tilgang. Jeg har et mål om at formidle at man skal turde have tillid til det ukendte. Når man begiver sig ud på nyt farvand, ud i noget man ikke har prøvet før, vil man komme tilbage med ny viden og erfaring som gør en rigere. I en meget skriftbåren kultur, betragter jeg det at formidle nonverbal udtryksform som helt essentiel. Jeg arbejder inde- og udendørs, både to- og tre dimensionelt og i mange forskellige materialer.

Hvad kan jeg tilbyde?

Vi kan tage afsæt i et emne I allerede arbejder med og evt inddrage andre fag hvis det er relevant og sammen stille spørgsmål og udvikle et projekt i et kunstnerisk udtryk. 2- eller 3 dimensionelt, evt som Land Art, en vægudsmykning eller noget skulpturelt. Det kunne være emner som f.eks. klima, corona og hvad det gør ved os, natur/kultur. Fremtidens huse, fremtidens by. Der kan arbejdes i grupper og/eller individuelt. Da jeg arbejder i mange forskellige materialer og udtryk, forestiller jeg mig at I har gjort jer nogle tanker på forhånd og at jeg med udgangspunkt i vores samtale, skræddersyr et projekt til netop jeres gruppe.