Martin Schwab

Scenekunst

Hvem er jeg?

En kreativ og procesorienteret ildsjæl med mange års erfaring som skuespiller og sceneinstruktør
Mange års erfaring med opsætning af forestillinger i skoler og gymnasier. Få børn og unge til at arbejde sammen og skabe en konstruktiv atmosfære. Tværfaglige projekter med børn og unge samt samarbejde med andre kunstnere, forfattere, billedkunstnere, dansere.

Hvad kan jeg tilbyde?

Tilbud på dramaundervisning til unge – i kunstneriske processer og forløb.

Workshop for elever i de større klasser og gymnasier: Et tværfagligt samarbejde mellem fx. historie/drama/musik/dansk/billedkunst.

Oplægget er:
4 kunstnere laver 2 dages workshop med eleverne og lærerne. Workshoppen kan tilrettelægges ud fra skolens ønsker og behov.

Workshop med 4 forskellige kunstneriske udtryk: Drama – Dans – musik -skulptur/billede/medie samt et besøg på Nordjyllands historiske museum.

Udgangspunkt for workshoppen:
Med den rivende udvikling vores samfund er i, bliver vores værdier og kultur- opfattelse hele tiden udfordret, vores rummelighed, vores forestillinger og fordomme. Med viden om vores historiske perspektiv, og med bevidsthed om det vi kommer fra, kan vi være med til at farve fremtidens kultur og vores identitet. Inspiration:

Eksempel på indhold:
Fokus på de kulturelle overgange fra industri til videns- og uddannelses byer. Tør vi se ind i fremtiden? Med 4 professionelle kunstnere som undervisere, samt et besøg på Nordjyllands Historiske Museum (fx Haralds Jensens bibliotek), får eleverne indblik og bevidstgørelse om relationelle processer om temaerne: identitet – demokrati – sat ind en historisk kontekst.
Der arbejdes med forskellige kunstneriske udtryk: skulptur/billede/medie/skuespil, på workshoppen gennem oplæg og konkrete opgaver. Resultatet af workshoppen er unikke værker som udstilles eller vises og dokumenteres i billede eller video

Forventede resultater:
Projektet vil, med gennemførelse af workshops skabe et tredje læringsrum; der hvor der kan udvikles stærke sociale, kreative og identitetsskabende kompetencer hos unge. Ring og lad os få en snak om mulighederne.