Marieke Breyne

Performance

Hvem er jeg?

Jeg er en belgisk kunstner, der bor i Danmark. Jeg er aktiv som performer, facilitator, projektudvikler og forsker. Kunstner: Jeg optræder i fysiske og sensoriske scenearbejder. Disse er ofte stedsspecifikke. Jeg samarbejder med danske grupper som Sisters Hope og Carte Blanche. Facilitator: Jeg introducerer grupper til performative strategier. Ofte er deltagerne ikke-professionelle. Jeg har arbejdet i meget forskellige kulturelle sammenhænge med forskellige aldersgrupper: grundskolebørn i Østrig, universitetsstuderende i Sydafrika, unge i Congo, teaterproducenter i Storbritannien, seniorer i Belgien, osv. Projektudvikler: Jeg er med til at udvikle projekter, der er knyttet til performancekunsten. For eksempel: Siden 2013 har jeg organiseret åbne laboratorier med medstifteren af den europæiske gruppe 'Apaya Network'. (https://www.facebook.com/ApayaNetwork/). Og i øjeblikket koordinerer jeg et internationalt Erasmus + finansieret projekt, der arbejder med deltagelsespraksis, som har til formål at bygge bro mellem socialarbejdere og teaterproducenter. Forsker: I 2017 afsluttede jeg et forskningsprojekt ved Ghent University om performerens transformative kraft gennem overvågning af kreative processer ved University of Stellenbosch (Sydafrika). Jeg fortsætter denne forskning via de kunstneriske ophold jeg er en del af (f.eks. på Metropolis Kopenhagen International Theatre).

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde workshops/seminarer om interaktive forestillinger og fysiske eller sensoriske performative strategier. Disse kunne være indledende og fokusere på nogle fremgangsmåder, der er almindelige i sensoriske scenearbejder, som ‘flocking”, ”blind guiding” og ”inhabiting a space”. Eller de kunne være mere detaljerede og stedsspecifike. For at give to eksempler. I år udviklede jeg workshops om: - "En sensorial udforskning og kortlægning af et nabolag": gennem strategier, der anvendes i sensoriske forestillinger, udforsker vi og kortlægger et specifikt område. Vi skaber små installationer i området for at give forbipasserende mulighed for at opleve området på en ny måde. - “En kropsliggjort forskning i vores forhold til den smertefulde fortids offentlige arv”: Først undersøger vi et bestemt sted / en statue. Spørgsmålene er: Hvad gør dette sted ved mig? Hvad ved vi om dette sted? Føler vi anderledes med dette sted efter at have delt 'historiske' fortællinger? Vi undersøger potentialet i vores kropslige tilstedeværelse i det offentlige rum ved at placere os selv på stedet og bruge vores kroppe som statuer og skaber med vores krop / kroppe en 'modstatue'. Jeg er også meget klar til at udvikle nyt arbejde. Jeg har været i adskillige samarbejdsstrukturer, og jeg elsker at støtte kreative processer. Jeg kan hjælpe på produktionssiden eller være - på gulvet - en mentor for unge kreative mennesker, hjælpe dem med at være kritiske og på samme tid igen og igen gøre dem opmærksomme på hvordan deres tilstedeværelse og bidrag til samfundet har en værdi der ikke kan undervurderes.