Lisbet Winther

Billedkunst

Hvem er jeg?

En fantasifuld og skabende livsarkitekt, med sans for farver og blik for detaljen. En skæv kegle i et snoet univers, som engang imellem prøver at vikle sig ud, men tilsidst alligevel snår knuder, løkker og laver frynser på det næste projekt, som ofte igen munder ud i et nyt. Jeg driver mit eget galleri og atelier i København NV "The Grey Hair Factory," sammen med min mand og har desuden arbejdssted i Ertebølle, 9640 Farsø, hvor jeg opholder mig meget. Min primære produktion er pt illustration af kort og plakater, som jeg dels selv sælger og også laver i samarbejde med andre.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg vil hellere vende den om og sige. "Hvad kan vi tilbyde hinanden?" De unge mennesker har langt videre berøringsflade i forhold til universet omkring os end tidligere generationers unge – internettet og sociale medier giver indblik og reflektioner i så høj grad, at man måske derfor også oplever større angst ved at røre ved virkeligheden. At kun det "perfekte" er en mulighed. Jeg vil under alle omstændigheder prøve at fjerne angsten for det uperfekte, det der ikke lykkes, og fremme forståelsen for, at man kun lærer gennem sine egne prøvelser. Alle mennesker har hvad jeg kalder "kvajeret." Man skal turde slå en forkert streg – måske den steg fører et andet sted hen. Mit arbejde er ikke rentegnet, jeg mener man skal kunne se mennesket bag. Jeg vil gerne tilbyde glæden ved at arbejde inderligt og seriøst med en opgave, hvor man forsvinder i fordybelsens bobleunivers og glemmer, at man i mange sammenhænge aldrig bliver perfekt, og heller ikke nødvendigvis skal være det.