Kim-Yen Nguyen

Foto, Litteratur

Hvem er jeg?

Jeg er oprindeligt uddannet i lingvistik og psykologi med fokus på identitetskonstruktion i tale, lingvistisk signaturer samt narrative samtaler, men har de seneste år arbejdet med kunstfotografering - lige fra minimalistiske kunstportrætter til fotodokumentation. Jeg ynder at bruge kunsten som medie til at tilgå emner, som ikke hyppigt ser dagens lys. Det kan være at rejse bevidsthed om mennesker med fysiske eller psykiske vanskeligheder, fortællinger om erindringer og fantasi eller noget eller levne plads til sprækker i vores selvbevidsthed. Jeg har fokus på det minimalistiske i mine portrætter og ynder at opildne beskueren til at slå autopilot fra og genfinde forestillingsevnen. Jeg har endvidere en mangeårig fortid som uddannelsesvejleder og er vant til undervisning af børn og unge samt familier med børn med særlige behov.

Hvad kan jeg tilbyde?

Det siges, at de unge er Danmarks fremtid. Flere skal uddannes og beskæftigelsesreformer og tidligere fremskridtsreformer skulle sikre at der ingen slinger er i valsen. Samtidig melder trends som “innovation” og “design thinking” sig på banen som metode til fremtidens løsning af problemer. Men hvad forudsætter en god samfundsudvikling med mennesket i centrum? For i sandhed at kunne bidrage til det samfund vi lever i, må vi først og fremmest forholde os til det, vi vælger at se - og endnu vigtigere, at forstå og herefter agere. Det er “eksistens før essens” (Sartre). Vi tror på, at svaret er læren om individers væren-i-verden og fortolkning af verden. Derfor vil vi med workshoppen "Se verden" invitere unge til at forholde sig til det samfund, de lever i og se gennem de øjne, de fortolker verden på. De unge lærer at tilgå narrativer om dem selv og verden. Undervisningen veksler mellem drøftelse og gruppearbejde og afsluttes med portrætskydning af hver elev efter deres egne skitser, som de har udarbejdet forinden. Resultatet udstilles på de unges skole eller samarbejdende institution. Udstillingen kaldes "Mig i Verden"