Heine Kjærgaard Klausen

Billedkunst

heine kjærgaard klausen
Hvem er jeg?

Heine Kjærgaard Klausen f. 1978 i Herning og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Jeg lader mig ikke begrænse af medier, men anvender både collage, video, performance/skulptursituationer og installationer i min kunst. De billedmættede værker behandler eksistentielle problemstillinger gennem hverdagens banaliteter. Jeg anvender tegn og symboler fra det omgivne samfund og bearbejder de dertilhørende politiske, religiøse og sociale betydninger. En tilbagevendende tematik i værkerne er et ønske om, at blotte det skjulte og fremhæve det uæstetiske. De kunstneriske installationer angriber det polerede ydre og her udstiller jeg også mine egne fejl og mangler som kunstner. Ved at anvende hverdagens popkulturelle referencer prøver jeg at danne nye betydninger af velkendte tegn, hvor særligt værkernes titler skaber forståelsesrammer omrking aflæsningen af værkerne.

Hvad kan jeg tilbyde?

Det jeg kan tilbyde børn og unge er et individuelt undervisningsmiljø, hvor den unges tanker kan få frit løb.

Der undervises i billedkunst, skulptur og performance eller hvad den unges hænder og hjerne har lyst til.