Hanne Skjold Knudsen

Billedkunst, Andet

Hvem er jeg?

Mit navn er Hanne Skjold Knudsen. Jeg er billedkunstner uddannet fra Århus Kunstakademis fagskole. Jeg har bred erfaring i forhold til workshops omkring kunst med både børn, unge, voksne og udviklingshæmmede.
I min egen praksis arbejder jeg bredt, og er interesseret i materialet og metodens mulighed for at åbne for et bestemt udtryk. Det betyder i praksis, at jeg arbejder med maleri, grafik og installation, tekstil, skulptur og andre metoder.

 

Hvad kan jeg tilbyde?

Mit mål er som udgangspunkt, at deltagerne får en oplevelse af, at de hver især dels får en større kunnen, men i lige så høj grad, at de oplever, at den skabende proces indeholder glæde og resultater på flere planer.

For mig er det også et vigtigt parameter, at den enkeltes færdige arbejde til slut “snakker sammen” med dem selv, verden omkring og de andre deltageres arbejder. At der skabes en helhed, som når ud over ens eget arbejde og verden hermed åbnes.

Rejsen fra idé over handling og proces til det færdige resultat er fuld af spændende veje, vildveje og muligheder. Der er et stort pædagogisk virkefelt samt en stor grad af kreativt liv i denne rejse.

 

Og hvordan kan I så bruge mig? Som udgangspunkt er der tre indgange:

  1. Jeg har nogle grundforløb, som vi på et møde målretter jeres ønsker og behov.
  2. I kommer med nogle ønsker og idéer, og jeg strikker et forløb sammen, som vi så mødes om og retter til efter jeres behov.
  3. Vi starter helt fra scratch og brainstormer på et møde sammen ud fra de idéer og ønsker I har.