Emma Elisabeth Nielsen

Litteratur

Hvem er jeg?

Jeg udgivet forfatter, foredragsholder og underviser. Jeg har arbejdet med børn og unge i 8 år, både i form af skriveworkshops, talentudvikling og på gulvplan med de helt små i børnehaver med sprog- og fantasiudvikling. Derudover har jeg erfaring med redaktion, opsætning og tryk af bøger, hvilket jeg tager med mig i mine projekter. Selv skriver jeg romaner og har gjort det, siden jeg var 11. Jeg er især optaget af den kreative proces ved skabelsen af en bog - da jeg var yngre, klipsede jeg selv papirene sammen og skrev romanerne i hånden. I mit undervisningsarbejde med tekst, finder jeg det mest spændende at beskæftige mig med de kortere genre, såsom kortprosaen, da den er mere kunstnerisk og med friere rammer end fx novellen eller den noget tungere romangenre - kortprosaen tillader os at eksperimentere mere med form og sprog og er en "hurtigt" måde at lære på. Samtidig har jeg en del erfaring med betalæsning og mentorrollen, hvor jeg især har beskæftiget mig med romanstrukturering og idéudvikling. Undervejs i mit litterære arbejde har jeg været støttet af Statens Kunstfond, hvor jeg har modtaget arbejdslegater af flere omgange. Når jeg ikke arbejder "ude", skriver jeg på mit skriveværelse oppe under taget i et hus i Odense. Her er jeg for tiden mest optaget af det magisk-realistiske og de surrealistiske genrer, hvor mine tidligere værker mest har befundet sig i den socialrealistiske boldgade.

Hvad kan jeg tilbyde?

Talent- og skriveworkshops på niveau med elevernes evner. Kurserne kan tilpasses flere aldre. Skriveprocessen kan være sårbar, og de unges tekster handler ofte om tunge emner. Derfor har jeg stort fokus på skriveformen som en formidling af noget indre. Hvordan får man disse tanker og følelser ned på papir, så det også er læsbart? Hvordan løfter man en tekst fra noget hverdagsligt, umiddelbart, til noget med en kunstnerisk agenda og økonomisk sprog? Jeg henvender mig både til unge, der er i forvejen er dygtige, eller skoleklasser, der kan gavne af en sproglig peptalk om, hvad det er, litteraturen kan, og hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med den - og dygtiggøre sig sprogligt.