Christine Hvidt Grønborg

Andet

Hvem er jeg?

Jeg er udøvende inden for feltet digital multimedie kunst, som i mit tilfælde indebærer alt fra grafik, animation, lysprojektioner, til rummelige, lydlige, interaktive og virtuelle installationer, hvor kroppens fysiske tilstedeværelse har stor betydning - og meget mere. Jeg brænder især for mødet mellem videnskab og kunst, og søger samarbejder der kan favne disse yderpunkter - At skabe kunstneriske situationer og nye rammer for, hvordan vi ser, hører, mærker og til sidst danner en forståelse af verdenen. Jeg er i færd med at afslutte studiet Art and Technology. Her har åbnet sig en horisont af muligheder baseret på nye teknologier såsom 3d printning , laserskæring, bløde silicone robotter , VR, og andre metoder til at skabe interaktive og inddragende oplevelser på baggrund af viden om : æstetisk, kunst historie, digital media kunst, oplevelse, bruger-centrisk design, programmering, kreative processer, akademisk og kunstnerisk tilgang. Denne særegne kombination af teori og praksis giver mig et godt grundlag i mødet med børn og unge. Jeg har yderligere autodidakt erfaring gennem samarbejder med musikere, teatergrupper og festivaler, og arbejder inden for et bredt felt af udtryk. Det er ideen og konceptet, der definerer udtryksformen. At lære om nye teknikker, medier, processer, metoder, kulturer mm. er for mig essentielt i mit virke og nysgerrigheden er en altafgørende drivkraft.

Hvad kan jeg tilbyde?

Med base i et bredt udvalg teknologier og metoder kan vi sammen skabe fleksible workshopforløb med fokus på design tænkning og praktiske principper, samarbjede, den kreative process og nytænkning. De unge får redskaber til at skabe oplevelser og træffe designvalg baseret på prototype tests og eksperimenter i et tæt sammenspil mellem praktisk implementering og softwarebaseret systemudvikling. Her udfordres de ligeledes på deres evne til at arbejde tværfagligt og opfordres til at tænke helhedsorienteret og mod et fælles mål.