Anne Marie Johansen

Billedkunst

Anne Marie Johansen
Hvem er jeg?

Mit navn er Anne Marie Johansen og jeg er billedkunstner bosat i Frederikshavn. Jeg har været selvstændig billedkunstner siden 2001 og har gennem en lang årrække udstillet min kunst i Norden og hele Danmark på museer, gallerier og i kunstforeninger.
Mit primære virke er oliemaleri og tegning, og har desuden arbejdet med skulptur udformet i træ og jern. Herudover arbejder jeg som bogillustrator og har illustreret 17 bøger med ISBN nummer, jeg har tegnet mig gennem store dele af Bibelen og illustreret over 300 salmer fra den danske salmebog og meget mere! Jeg arbejder med fokus på motivet og søger at at gengive de temaer som optager mig. Jeg er fascineret af det store himmelrum, uendeligheden og trækfuglenes poesi. Som bogillustrator gengiver jeg en historie, hvor tekst og billede "læner sig op ad hinanden" og billedet understøtter tekstens pointer. (Se evt CV på www.annemariejohansen.dk).

 

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg arbejder med at inspirere børn og unge til at forholde sig til en tekst, som vi bagefter visualiserer enten som maleri eller tegning. Det er med afsæt i mit virke som illustrator jeg kan tilbyde undervisning i billedkunst.