Anna Skjærlund Grønnebæk

Dans, Litteratur, Performance, Scenekunst

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Cand.mag. i Dramaturgi og Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet og har derfra tilegnet mig undervisningskompetencer inden for drama og dansk. Derudover er jeg blandt andet via mange års deltagelse i diverse musicalproduktioner en trænet danser, og kan undervise i dette både på højt niveau og til nybegyndere. Jeg har arbejdet som både koreograf, instruktør, dramaturg og projektleder og har i den forbindelse særligt arbejdet med frivillige amatører på alle mulige forskellige niveauer. Derudover har jeg blandt andet udformet undervisningsmaterialet til Fredericia Teaters musical "A Hero's Tale", henvendt til danskfaget i 7.-10. klasse. I den forbindelse undersøgte jeg i mit afsluttende speciale på dramaturgistudiet, hvordan musicalgenren kan benyttes som læringsredskab i den danskfaglige undervisning i folkeskolen og på efterskoler. Jeg har både beskæftiget mig med musicals, børneteater og revyer og almindeligt taleteater. Grundet min fagkombination af dans og drama har jeg dyrket fysik og kropslighed meget i mit arbejde med de forskellige teaterformer, og jeg ynder at tage udgangspunkt i de mennesker, der skal arbejdes med til et givent projekt, hvor vi i fællesskab tager afsæt i deres egne kroppe og fysiske forståelse. Noget af det vigtigste for mig i arbejdet med børn og unge er at skabe et rum, hvori vi sammen kan dumme os, have det sjovt og lære af hinanden!

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan blandt andet tilbyde: undervisning inden for dans og drama, koreografi af diverse typer forestillinger og produktioner, instruktion/dramaturgarbejde og projektledelse af kulturelle og kunstneriske projekter. Jeg har igennem dramaturgistudiet specialiseret mig inden for ledelse og motivation af frivillige, børn og unge. Jeg lægger en stor dyd i at skabe et trygt arbejdsrum, hvor folk føler sig set og hørt. Jeg har stor erfaring i at arbejde med både trænede og helt uprøvede personer inden for dans og drama. Mine forcer i forbindelse med dramaundervisning og instruktion er især fysisk teater, improvisation og karakterarbejde. Inden for dans er jeg særligt trænet i show dance, street dance og girly. Jeg har via min uddannelse tilegnet mig undervisningskompetencer inden for drama og dansk, og kan derfor til både børn og unge tilbyde kurser som blander danskfaget med drama, dans og musik. Hertil kan jeg udforme undervisningsmaterialer og undervisningsforløb til børn og unge, der dyrker danskfaget via alternative kreative læringsmetoder.