Alexandra Jönsson

Billedkunst, Landart, Multimediekunst

Hvem er jeg?

Jeg er samtidskunstner som efter at have været bosat i London i mange år, nu bor i Aalborg og arbejder på Nordjyllands Kunstnerværksted. Jeg er uddannet i fagfeltet kunst og teknologi (Phd Westminster University, MA Goldsmiths College), og arbejder med feministiske og kropspolitiske temaer indenfor samtidskunsten. Jeg gør brug af kunstneriske greb fra socialæstetikken, land art, og feministisk kunst to at undersøge hvordan den kunstnerisk praksis kan skabe ramme for en kunstneriske undersøgelse af relationen mellem kropslige mikrouniverser såsom køn, menneske og plante kroppe, i relation til makrouniverser såsom infrastrukturer, klima og omkringliggende samfundskultlur. Igennem mit arbejde med disse temaer, har jeg udviklet adskillige kunstneriske processer for både fælles og selv-undersøgelser, hvor de kunstnerisk processer skaber et rum til at kritisk reflektere over et tema. Jeg arbejder både i bionedbrydelige og lokale materialer, såsom planter, tang, og sten, såvels som billedproduktion ved brug af collage, lyd, plantetryk, soltryk, serigrafi, tegning/croquis. Jeg har erfaring med at udføre kunstprojekter med børn og unge i England, og mine projekter og kunstworkshops har været vist på internationale udstillinger såsom Art Centre Nabi (SKR), Tate Modern (UK), og The Museum for Contemporary Commodities (UK).

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde enkelt-workshops eller længere kunstneriske forløb til unge hvor der vil være fokus på at rammesætte det kunstfagligt læringsmål, såsom tegning, tryk (cyanotyper, serigrafi), tegning, plantevandringer, botaniske kunstværker, digital og analogue collage, eller stop-motion, indenfor et relevant tema for de unge, som f.eks køn, krop, race, seksualitet, social ulighed, rettigheder, klima, lokalmiljø. Jeg udformer altid mine undervisningsforløb så eleverne får mulighed for at erhverve sig kunstfaglige teknikker, men jeg lægger stor vægt på kunsten som undersøgelsesproces. Dette giver mulighed for at unge som ikke nødvendigvis er “gode til at sidde stille og tegne”, men som f.eks har andre evner som er centrale for den samtids kunstneriske praksis, såsom at være praktisk og god med hænderne, lysten til at eksperimentere og tør udfordre, udvidede sanse-evner, gode sociale egenskaber og kritisk sans, får mulighed for at udforske hvilke rammer samtidskunsten kan tilbyde.