Sofie Zehngraff

Litteratur, Multimediekunst, Andet

Hvem er jeg?

Jeg tilrettelægger podcast i forskellige genrer. Du kan læse specifikt om mine projekter på min hjemmeside. Desuden holder jeg af og til foredrag, hvor jeg udfolder min praksis. En praksis med journalistik, litteratur og projektledelse som bærende elementer. Skal jeg knytte et par ord til SYSSEL, er det en platform, der hviler på fortællende journalistik. Platformen, som er fri og uafhængig, har jeg siden 2017 udviklet i samarbejde med musiker Nikolaj Skjold. Fælles for SYSSELs produktioner er, at de formidler stedsspecifikke fortællinger ved hjælp af konstruktiv - og somme tider aktivistisk journalistik med hørebilledet som ramme. Min faglige baggrund, som er Dansk med tilvalg i journalistisk formidling fra Aalborg og Aarhus Universitet samt Journalisthøjskolen, er mit metodiske grundlag, når jeg tilrettelægger en podcast som freelancer eller som selvstændig. Jeg har igennem mit arbejde tilegnet mig nogle erfaringer, som jeg ønsker at videreformidle igennem særligt tilrettelagte læse- og skriveworkshops for unge - og fordybelsesworkshops for de mindste. Desuden har jeg en uddannelse i projektudvikling og kuratering af samtidskunst fra Kunstpionererne. Det har givet mig nogle gode erfaringer at trække på, når det drejer sig om projektmodning, som jeg hellere end gerne deler ud af!

Hvad kan jeg tilbyde?

Med min baggrund i Dansk kan jeg tilbyde unge læse- og skriveworkshops. Dansk er nemlig ikke bare en sproglig grunddisciplin. Det er en faglig indsigt i, hvordan vi ikke alene bruger sproget til at beskrive, men også til at definere den verden, vi lever i. En indsigt, som jeg ønsker at anskueliggøre ved at præsentere unge for sprogmekanismer igennem læse- og skriveworkshops, idet en grundlæggende forståelse for sprog har betydning for indholdet, vi læser eller lytter til.